Træningsterapi, status 2015

Danish

Status på rygbloggen:
Træningsterapi til "Ondt i ryggen" anno 2015
I 1988 viste en artikel i Lancet, at det ikke er farligt og at det nytter! Altså det at ordinere patienter med kroniske rygsmerter nogle rygøvelser i en eller anden aktiv form. Undersøgelsen fra 1988 blev efter datidens forhold en kioskbasker og citeredes overalt på kloden: I fagblade, ved internationale kongresser, i aviser (fx. New York Times) og i Danmark sågar i ugeblade såsom Familiejournalen og Ude og Hjemme. Undersøgelsen blev ikke blot startskuddet til at rygtræning anerkendtes af læger, fysioterapeuter og kiropraktorer som værende en lødig og værdifuld behandlingstype til patienter med ondt i ryggen. Den førte også til, at et væld af forskere internationalt begyndte at interessere sig for rygtræning som forskningsemne.
En mængde RCT er siden gennemført . Hvad med akutte rygsmerter? Hvordan skal doseringen af øvelser være for at virke bedst muligt? Hvilke type øvelser er bedst og til hvem? Er der patienter som ikke tåler træning? Og hvordan sikrer vi den bedste kompliance hos den enkelte?
Mange forskningsspørgsmål på området er forsøgt besvaret siden 1988. Desværre har erfaringen vist, at det er vanskeligt at forske i rygøvelser, når patientgruppen er uspecifikke akutte/subakutte/kroniske rygsmerter. Både fordi RTC er en grovkornet og ufølsom forskningsmetode, som kun registrerer store konkrete forskelle. Men i ligeså høj grad, fordi den undersøgte patientgruppe er inhomogen i sammensætning. Hvad der er godt til den ene behøver ikke at være effektivt til den anden patient. Dette på trods af, at patienterne i mange tilfælde ikke lader sig adskille selv ved brugen af diverse sofistikerede differentialdiagnostiske tests.

Medicinsk evidens:
Gennem de seneste 10-15 år har især Cochrane Organisationen kastet sit kritiske lys på, hvad vi ved om rygtræning og effektivitet. Læsningen er skuffende:
Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain:
Exercise therapy is widely used as an intervention in low-back pain. This review evaluates the effectiveness of exercise therapy in adult non-specific acute, subacute and chronic low-back pain versus no treatment and other conservative treatments. Authors' conclusions:
Exercise therapy appears to be slightly effective at decreasing pain and improving function in adults with chronic low-back pain, particularly in healthcare populations. In subacute low-back pain there is some evidence that a graded activity program improves absenteeism outcomes, though evidence for other types of exercise is unclear. In acute low-back pain, exercise therapy is as effective as either no treatment or other conservative treatments.
Exercises for prevention of recurrences of low-back pain:
Back pain is a common disorder that has a tendency to recur. It is unclear if exercises, either as part of treatment or as a post-treatment programme, can reduce back pain recurrences. This review investigates the effectiveness of exercises for preventing new episodes of low-back pain or low-back-pain-associated disability. Authors conclusions:
There is moderate quality evidence that post-treatment exercise programmes can prevent recurrences of back pain but conflicting evidence was found for treatment exercise. Studies into the validity of measurement of recurrences and the effectiveness of post-treatment exercise are needed.
Exercises for mechanical neck disorders
Neck disorders are common, limit function, and are costly to individuals and society. Exercise therapy is a commonly used treatment for neck pain, but the effectiveness of exercise therapy remains unclear. This review assesses the effectiveness of exercise therapy to relieve pain, or improve function, disability, patient satisfaction, and global perceived effect in adults with mechanical neck disorders. Authors conclusions:
The evidence summarised in this systematic review indicates that there is a role for exercises in the treatment of acute and chronic mechanical neck disorder and neck disorder plus headache. Exercise for neck disorders with radicular findings is not assessed. The relative benefit of each type of exercise needs extensive research. Phase II trials would help identify the most effective treatment characteristics and dosages.
Konklusion:
Så på med vanten! Der mangler fortsat meget forskningsarbejde, før vi er helt i mål med hensyn til rygtræningens nyttiggørelse overfor vore patienter. I mellemtiden er brug af diverse rygøvelsesprogrammer - der findes mere end 1000 forskellige "effektive" rygøvelser - den absolut mest udbredte behandlingsform til patienter med "ondt i ryggen". Eventuelt kombineres med et par drys "fear avoidence modgift" eller "psykologiske tricks" for at optimere den enkelte patients konpliance.
Noget er der sket siden 1988!
Referencer:
Manniche C, Hesselsøe G, Bentzen L, Christensen I, Lundberg E. Clinical trial of intensive muscle training for chronic low back pain. Lancet. 1988 Dec 24-31;2:1473-1476.
The Cochrane Library: Exercise for musculoskeletal conditions, 2012:
www.thecochranelibrary.com/details/collection/1478847/Exercise-for-muscu...
januar 2015. Claus Manniche, ovl., professor, Rygcenter Syddanmark