Årsagen til manglende effekt af behandling efter discusprolaps!

Danish

Den glemte endeplade:
En af de mest interessante artikler på rygområdet publiceret i mange år sætter fokus på, at i mange tilfælde kompliceres en discusprolaps af, at en stor ”luns” hyalin endeplade under den akutte prolapsdannelse ryger med ud fra discus, og at lunsen efterfølgende kommer til at ligge midt inde i prolapsen og derved laver ravage, bl.a. ved at forsinke eller umuliggøre en naturlig heling af prolapsen. Konsekvensen er generelt, at ca. 50% af alle nye frie prolapser (måske 1/4 af samtlige prolapstilfælde) heler meget langsomt og dårligt. Patientens bensmerter svinder derfor ikke, eller kun meget langsomt i sådanne tilfælde. Måske er løsningen en hurtig operation for disse patienter? Problemet er imidlertid, at vi i dag ikke råder over gode diagnostiske metoder til at finde netop denne udsatte gruppe patienter. Alm. MR-scanning er desværre ikke effektiv i diagnosen.
Til gengæld er situationen oftest gunstig for den ”modsatte” gruppe patienter uden hyalin i prolapserne. De bør nok slet ikke overveje at lade sig operere, for hos dem sker oftest en hurtig resorption af prolapsen, og der er altså rigtigt gode chancer for hurtig smertelindring. Desværre kan vi heller ikke ved MR-scanning i den akutte fase udpege den gruppe af patienter effektivt.
De nye forskningsresultater har ikke haft den bevågenhed, som de potentielt kaster af sig i vor forståelse for, hvad et discusprolapstilfælde indebærer.
Måske er årsagen, at ingen rigtigt ved, hvad der gemmer sig bag det ukendte navn: Hyalin endeplade". Netop denne struktur har været overset af eksperterne i mange år. Paradoksalt, fordi den måske netop udgør en nøglefunktion for discussundheden. Hyalinendepladen følger ALDRIG med i de discusmodeller, som man kan købe kommercielt. Jeg har selv måttet lave en endeplade-figur. Derfor har jeg klippet et stykke ud af mit skrivebordsunderlag for at illustrere endepladens areal og størrelse korrekt.

1. Lama P et al. Significance of cartilage endplate within herniated disc tissue. Eur Spine J 2014; 23: 1869-1877

Billeder af en "endeplade", vertebra med en ”endeplade” placeret korrekt ”oven på vertebra” og af en ”prolaps med et hyalinstykke” indvendigt.